OHODNOŤ SVOJHO PROFÁKA

OHODNOŤ SVOJHO PROFESORA

OHODNOŤ SVOJHO UČITEĽA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFÁKA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFESORA

OZNÁMKUJ SVOJHO UČITEĽA

HODNOTENIE PROFÁKOV

HODNOTENIE PROFESOROV

HODNOTENIE UČITEĽOV

Fakulta zdravotníckych odborov PU

Fakulta zdravotníckych odborov PU

Fakulta zdravotníckych odborov
Prešovská univerzita v Prešove
Partizánska 1
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 756 2411
fax.: +421 51 756 2400
e-mail: beata.stajancova@unipo.sk

Fakulta športu PU

Fakulta športu PU

Fakulta športu
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 13
081 16 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 747 0502
fax.: +421 51 773 4751
e-mail: fsport@unipo.sk

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Masarykova 15
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 772 4729
fax.: +421 51 773 2677
e-mail: helena.kuzanova@unipo.sk, iveta.petrusova@unipo.sk

Pedagogická fakulta PU

Pedagogická fakulta PU

Pedagogická fakulta PU
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 15
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 747 0550
fax.: +421 51 747 0551

Fakulta manažmentu PU

Fakulta manažmentu PU

Fakulta manažmentu PU
Prešovská univerzita v Prešove
Konštantínova ul. 16
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 771 5699
fax.: +421 51 747 0610
e-mail: fmana@unipo.sk

Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Fakulta humanitných a prírodných vied PU

Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17 novembra č. 1
081 16 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 757 0620
fax.: +421 51 772 5547
e-mail: fhpvpu@unipo.sk

Gréckokatolícka teologická fakulta PU

Gréckokatolícka teologická fakulta PU

Gréckokatolícka teologická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ulica biskupa Gojdiča 2
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
tel.: +421 51 77 25 166, +421 904 738 416, +421 905 388 824
fax.: +421 51 77 33 840
e-mail: gtfpu@unipo.sk

Filozofická fakulta PU

Filozofická fakulta PU

Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1
080 01 Prešov
Slovenská republika
 
tel: +421 51 7570 821
fax: +421 51 7570 824
e-mail: philfac@unipo.sk

Právnická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB
Univerzita Mateja Bela
Komenského 20
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika
 
tel: +421 48 446 31 11
fax: +421 48 412 51 27

Pedagogická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika
 
tel.: +421 48 446 41 11
fax: +421 48 436 44 44