OHODNOŤ SVOJHO PROFÁKA

OHODNOŤ SVOJHO PROFESORA

OHODNOŤ SVOJHO UČITEĽA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFÁKA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFESORA

OZNÁMKUJ SVOJHO UČITEĽA

HODNOTENIE PROFÁKOV

HODNOTENIE PROFESOROV

HODNOTENIE UČITEĽOV

Gymnázium Varšavská cesta 1

Gymnázium Varšavská cesta 1

Varšavská cesta 1
010 08 Žilina
 
tel.: 041 50 05 530
fax: 041 50 05 531
jedáleň: 041 52 53 613
e=mail: gymnazium@gvarza.edu.sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Stredná priemyselná škola elektrotechnická

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Karola Adlera č.5
841 02 Bratislava
 
e-mail: office@adlerka.sk

Spojená škola Novohradská

Spojená škola Novohradská

Spojená škola Novohradská
Novohradská 3
821 09 Bratislava
 
e-mail: munkova@gjh.sk

Gymnázium Ladislava Sáru

Gymnázium Ladislava Sáru

Gymnázium Ladislava Sáru
L. Sáru č.1
841 04 Bratislava
 
e-mail: zastupca@gymls.edu.sk

Spojená škola, Tilgnerova

Spojená škola, Tilgnerova

Spojená škola, Tilgnerova
Tilgnerova 14
841 05 Bratislava
 
e-mail: skola@tilgnerka.edu.sk

Gymnázium Bilíkova

Gymnázium Bilíkova

Gymnázium Bilíkova
Bilíkova 24
844 19 Bratislava
 
e-mail: gymbil@gymbilba.sk

Gymnázium Alberta Einsteina

Gymnázium Alberta Einsteina

Gymnázium Alberta Einsteina
Einsteinova 35
852 03 Bratislava
 
e-mail: gymnazium@einsteinova.sk

Gymnázium Grösslingová

Gymnázium Grösslingová

Gymnázium Grösslingová
Grösslingová 18
81109 Bratislava
 
e-mail: riaditelstvo@gamca.sk

Gymnázium Malacky

Gymnázium Malacky

Gymnázium Malacky
Ul. 1. mája 8
901 01 Malacky
 
tel.: 034 772 2469
fax: 034 772 4403
e-mail: gymalriad@stonline.sk

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva

Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Sklenárova 1354/7
821 09 Bratislava
 
Telefón:
02 5341 4615 – sekretariát riaditeľky
02 5341 4613 – spojovateľka
02 6542 3643 – odlúčené pracovisko Borská 2
 
fax: +421 (2) 53 41 48 57
 
email: skola@zsssvba.sk