Hodnotenie profáka

Registrácia

Vyplň všetky údaje v hodnotiacom formulári a hodnotenie odošli. Pre dosiahnutie výslednej hodnoty 100% musíš priradiť profákovi nasledovné hodnotenie: obtiažnosť 1, zrozumiteľnosť 10, požiadavky 10, komunikácia 10.