OHODNOŤ SVOJHO PROFÁKA

OHODNOŤ SVOJHO PROFESORA

OHODNOŤ SVOJHO UČITEĽA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFÁKA

OZNÁMKUJ SVOJHO PROFESORA

OZNÁMKUJ SVOJHO UČITEĽA

HODNOTENIE PROFÁKOV

HODNOTENIE PROFESOROV

HODNOTENIE UČITEĽOV

Profáci

Filter:
+
PROFÁK ŠKOLA FAKULTA
Brilla, Igor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ballo, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Satko, Ladislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Valko, Pavol Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Vančo, Marek Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ilkovič, Ján Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Tužinský, Imrich Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Abas, Marcel Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU
Abrahoim, Iyad Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Ačai, Pavel Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Adamča, Ladislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Alexy, Pavel Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Ambrová, Marta Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Andraščíková, Mária Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Andráš, Milan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Annus, Július Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Antala, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta STU
Antošová, Monika Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Antošová, Naďa Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Antušek, Andrej Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU
Archlebová, Jarmila Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Ároch, Rudolf Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Babčanová, Dagmar Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU
Babinec, Štefan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Babjak, Matej Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Bacigál, Tomáš Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Bacová, Andrea Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Bačová, Katarína Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Bachratý, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Strojnícka fakulta STU
Bajčičák, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU
Bajtala, Marek Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Gonda, Vladimír Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Rozborilová, Dária Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Lukáčik, Ján Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Balhar, Víťazoslav Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Dudáš, Tomáš Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Morávek, Štefan Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Pajtinka, Viliam Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Šabo, Marián Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Tkáčiková, Jarmila Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Veterníková, Mária Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Zubaľová, Alena Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Novák, Martin Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Fecenko, Jozef Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
Muchová, Eva Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Bajtek, Zbyněk Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Loydlová, Miroslava Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Lukačovičová, Zuzana Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Bajus, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Vokounová, Dana Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Bajza, Adolf Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Bakošová, Monika Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Labská, Helena Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Baláž, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Baláž, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Balažovjech, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Baláž, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Báleš, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Baliak, František Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Balog, Karol Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU
Baník, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Bánki, Julius Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Baránek, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Materiálovotechnologická fakulta STU
Barla, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Barloková, Danka Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Baroňák, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bartošová, Ľudmila Slovenská technická univerzita v Bratislave Stavebná fakulta STU
Bašová, Silvia Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Bátor, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Beláň, Anton Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Belasová, Jarmila Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Belčáková, Ingrid Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Bencová, Jarmila Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Balogh, Richard Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bélai, Igor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Benko, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bisták, Pavol Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bittera, Mikuláš Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bojna, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bokes, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Borba, Ladislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Breza, Juraj Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Brezovič, Zdenko Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bucz, Štefan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bydžovský, Ján Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Cirák, Julius Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Čerňanová, Viera Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Červeňová, Jozefa Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Čuchran, Ján Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Daruľa, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Donoval, Daniel Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Dosoudil, Rastislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Drahoš, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ďuračková, Daniela Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Eleschová, Žaneta Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Farkaš, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ferencey, Viktor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Flickyngerová, Soňa Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fodrek, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Foltínová, Alžbeta Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Neumannová, Anna Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Zwiebová, Darina Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Šúbertová, Elena Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Majdúchová, Helena Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Strieška, Ľubomír Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Majtán, Štefan Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Fendeková, Eleonora Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Harumová, Anna Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Fetisovová, Elena Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Grešš, Martin Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Liďák, Ján Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Márton, Milan Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Plávková, Oľga Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Sorby, Karol Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Zágoršeková, Marta Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Florovič, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fogel, Jaroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fojtlová, Gabriela Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Foltin, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Franek, Jaroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fuchs, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Goga, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hagara, Miroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Halás, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hambalík, Alexander Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hantuch, Igor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Harťanský, René Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hotový, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hribik, Ján Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Huba, Mikuláš Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hubinský, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Hujvanová, Mária Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Chamraz, Štefan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Chlpík, Juraj Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Jahn, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Jančárik, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Janiga, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Jasenek, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Jókay, Matúš Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kamenský, Miroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Juhás, Gabriel Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kečkemétyová, Mária Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kment, Attila Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kollár, Mojmír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kopča, Miroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kossaczký, Igor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kostrecová, Eva Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kováč, Jaroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kozák, Štefan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Králiková, Eva Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Krammer, Anton Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kubinec, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kudják, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kukučka, Marek Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kulla, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kutiš, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Lehocki, Fedor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Lipka, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Lojko, Branislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Marek, Juraj Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Marinová, Ivica Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Marko, Ľubomír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Markoš, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Matej, Juraj Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Matiašovská, Jana Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Miglierini, Marcel Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Miklovičová, Eva Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Mikolášek, Miroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Minárik, Marian Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Mrosko, Marián Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Murgaš, Ján Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Murín, Justín Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Nečas, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Nemoga, Karol Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Bielik, Peter Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Bojňanská, Tatiana Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Gálová, Stanislava Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Gregáňová, Radomíra Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Balogh, Štefan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Mrafko, Leo Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Novák, Vladislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Olah, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Olejček, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ondráček, Oldřich Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ondroušková, Daniela Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Oravec, Miloš Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Orgoň, Miloš Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Paľa, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Páleník, Tomáš Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pancza, Dávid Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pastuchová, Elena Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pätoprstá, Jana Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Paulusová, Jana Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Petrek, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pípa, Marek Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Podhoranský, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Podpera, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Polakovič, Marcel Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Príbytný, Patrik Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Přibilová, Anna Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Púčik, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Rakús, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ravas, Rudolf Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Redhammer, Robert Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Róka, Rastislav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Rovanová, Ľubica Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Rudolf, Boris Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Řeháček, Vlastimil Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Samuhelová, Eva Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Savka, Andrej Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Sedlár, Tibor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pavlovič, Márius Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Sedlačková, Katarína Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Sekaj, Ivan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Sitek, Jozef Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Slugeň, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Smieško, Viktor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Smola, Alfonz Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Sokolský, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Solenská, Ľudmila Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stopjaková, Viera Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stuchlíková, Ľubica Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Sýs, Marek Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šály, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šatka, Alexander Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šoka, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šrámková, Tatiana Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Štofanik, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Štofka, Marián Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šturcel, Ján Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šulc, Igor Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Šumichrast, Ľubomír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ťapák, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Toman, Miroslav Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Tomáška, Martin Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Tvarožek, Vladimír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Uherek, František Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ušák, Elemír Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Ušáková, Marianna Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Valent, Ferdinand Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Váry, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Vavrinský, Erik Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Vitázek, Klement Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Vojs, Marian Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Vojtko, Juraj Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Vojvoda, Milan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Volauf, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Zajac, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Zajac, Pavol Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Zákopčan, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Mészárosová, Katarína Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Šarafín, Michal Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry STU
Žáková, Katarína Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Žalman, Milan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Žiška, Milan Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Kanovský, Martin Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Horvátová, Eva Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Tkáčová, Dana Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Chovancová, Božena Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Klimiková, Mária Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Longauerová, Alena Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Malacká, Viera Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Podoliaková – Oravíková, Katarína Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Schwarzová, Mária Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Vovk, Martin Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Trúchly , Peter Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Adamík , Marián Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Árendáš , Peter Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Kotlebová, Jana Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Šturc, Boris Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Jankovská, Anežka Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Sobek, Otto Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Skalák, Pavol Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Gašperanová, Agneša Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Napolitano , Barbara Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Piovarčiová, Veronika Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Martincová, Marta Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Oktavcová, Drahomíra Evanjelické lýceum v Bratislave
Wolnerová, Anna Evanjelické lýceum v Bratislave
Kissová, Judita Evanjelické lýceum v Bratislave
Synaková, Viera Evanjelické lýceum v Bratislave
Alexyová, Jana Evanjelické lýceum v Bratislave
Horníková, Tatiana Evanjelické lýceum v Bratislave
Herichová, Nadežda Evanjelické lýceum v Bratislave
Alfaig, Ebrahim Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Angelovičová , Mária Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Antal, Jaroslav Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Antal, Jaroslav
Arpášová, Henrieta Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Rehák, Róbert Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Borguľa, Matúš Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Čihovská, Viera Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Čimo, Jozef Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Daňo, Ferdinand Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Drábik, Peter Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Drška, Ľuboš Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Dzurová, Mária Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Džuganová, Gabriela Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Filo, Peter Ekonomická univerzita v Bratislave Obchodná fakulta EUBA
Čerman, Peter Konzervatórium v Bratislave
Mierna, Yveta Konzervatórium v Bratislave
Martinček, Peter Konzervatórium v Bratislave
Cepko, Marek Konzervatórium v Bratislave
Podivínska, Mária Konzervatórium v Bratislave
Jartim, Juraj Konzervatórium v Bratislave
Drlička, Peter Konzervatórium v Bratislave
Brejková, Katarína Konzervatórium v Bratislave
Braunsteinerová, Marta Konzervatórium v Bratislave
Eliáš, Jozef Konzervatórium v Bratislave
Reháková, Katarína Konzervatórium v Bratislave
Vavro, Viktor Konzervatórium v Bratislave
Hrabinský , Igor Konzervatórium v Bratislave
Dibáková, Katarína Konzervatórium v Bratislave
Bernáth, Ľuboš Konzervatórium v Bratislave
Krajčí, Jozef Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Ovečková, Oľga Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Schronk, Robert Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Kaššák, Rastislav Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Ritomský, Alojz Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Smetanová, Dorota Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta UK
Slašťan, Miroslav Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Potasch, Peter Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Karpat, Andrej Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Skorková, Veronika Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Cirák, Ján Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Jílek, Dalibor Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Kurucová, Zuzana Рaneurópska vysoká škola Fakulta práva PEVŠ
Babjaková , Lucia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Bachorík , Slavomír Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Balážová , Mária Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Baran , Jaroslav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Bartošovičová , Dominika Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Bohuniczká , Andrea Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Čechová , Eva Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Demin , Drahoslav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Dillenschneider , Viera Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Dižo , Dušan Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Frolo , Tomáš Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Gabriš , Matej Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Gáll , Viliam Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Gašparovičová , Lucia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Hipš , Jozef Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Hlatká , Eva Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Horvátová , Eliška Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Hricková , Eva Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Hubová , Erika Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Chren , Jozef Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Jaššo , Marian Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Ješková , Ivana Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Kollár , Peter Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Kotian , Jaroslav Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Kovács , Gabriel Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Kubičárová , Petronela Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Kuchar , Peter Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Mazúrová , Elena Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Medvecká , Soňa Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Pálová , Marianna Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Plavinová , Vanda Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Pohorelec , František Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Poláková , Csilla Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Prívozníková , Katarína Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Rybnikárová , Martina Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Semancová , Slávka Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Sopkanič , Vladimír Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Strinka , Igor Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Strýčková , Silvia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Suchá , Agneša Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Šilberská , Mária Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Školár , Marian Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Šothová , Eva Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Tomanová , Mária Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Uličná , Katarína Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Ušiaková , Ivana Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Vanko , Vladimír Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Varačková , Edita Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Vrtelová , Dragica Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Vržďáková , Andrea Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Vydumská , Lucia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Wurfl , Lukáš Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Znancová , Katarína Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Znášiková , Jana Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Žitňan , Juraj Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Lehotská, Alžbeta Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Kantová, Renáta Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Károlyová, Tatiana Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Dobrovodský, Róbert Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta TTU
Bočáková, Oľga Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov TnUAD
Kovačik, Dušan Stredná odborná škola polygrafická
Klimeková, Zuzana Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Jurčová, Darina Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Vodnáková, Mária Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Tichý, Miloš Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Pravdová, Zuzana Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Platznerová, Katarína Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Prelecová, Helena Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Mosná, Anna Gymnázium Federica Garcíu Lorcu
Siládi, Vladimír Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied UMB
Sivák, Bohuslav Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied UMB
Kucharik, Zdenko Gymnázium Varšavská cesta 1
Virdzeková, Alica Gymnázium Varšavská cesta 1
Kubincová, Daniela Gymnázium Varšavská cesta 1
Kostková, Eva Gymnázium Varšavská cesta 1
Labajová, Janka Gymnázium Varšavská cesta 1
Bačová, Alena Gymnázium Varšavská cesta 1
Sedliaková, Jana Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU
Matulníková, Ľudmila Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU
Botíková, Andrea Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU
Vidová, Zuzana Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU
Kabátová, Oľga Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TTU
Darmo, Ľubomír Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta EUBA
Horčíková, Andrea Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Peller, András Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Lušpai, Karol Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Machata, Peter Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Miňová, Monika Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta PU
Portík, Milan Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta PU
Galata, Tomáš Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva
Lukáčová, Eva Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta TTU
Jančovičová, Ľudmila Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta TTU
Nenašiel si svojho profáka? Pridaj ho hneď teraz!